Opfriscursus Auto

Tijdens twee informele bijeenkomsten gaan deelnemers met een trainer
en elkaar in gesprek over verkeersregels en -gedrag.
Deze cursus bestaat uit twee leerzame en leuke bijeenkomsten van maximaal 2 uur. De tweede
‘terugkomdag’ is op dinsdag 10 oktober, ook in de Pomhorst.
Voor veel automobilisten is het al lang geleden dat zij zich in verkeersregels hebben verdiept. Ook
veranderen fysieke vaardigheden naarmate u ouder wordt. Zoals uw zicht, gehoor en
reactievermogen. Dit kan invloed hebben op uw verkeersdeelname. Het is belangrijk om hier af en
toe bij stil te staan. VVN helpt hier graag bij. Aanvullend is het mogelijk in te schrijven voor een praktijkrit te doen in de eigen auto en advies te
ontvangen over de rijstijl.

Wanneer