Film Hooiland; nieuwe natuur in het Binnenveld

Op zondag 19 november gaat in het Heerenstraat Theater 'Hooiland' in premiere. 'Hooiland' is een film over de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Binnenveld. Het Binnenveld is een landbouwgebied tussen Wageningen en Veenendaal waarvan grote delen sinds 2019 opnieuw zijn ingericht als natuurgebied.

Het gebied was ooit het meest bloem- en vlinderrijke gebied in Nederland, maar viel na de 2e wereldoorlog ten prooi aan de modernisering van de landbouw. Een kunstmatig laag gehouden grondwaterpeil, intensieve bemesting en gebruik van eenvormige grassoorten ging ten koste van weidebloemen, insecten en vogels. Door de ruilverkaveling van de jaren 60 verdwenen ook de laatste bloemrijke delen. Wat overbleef waren grote eenvormige velden raaigras waar, mede door het toenemende stikstofoverschot, het leven langzaam uit verdween.

Hooiland laat zien hoe meerdere partijen hun schouders eronder zetten om samen het leven weer terug te laten keren. Oftewel hoe boerennatuur in een nieuw jasje terug kan keren.

Wanneer

  • Dagelijks t/m 8 december 2023