Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Slotmiddag Orange the World

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, wordt de campagne Orange the World afgesloten met een boeiend programma. De campagne begon met het creëren van bewustzijn over het probleem en de omvang van geweld tegen vrouwen, op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Bij de afsluiting presenteren organisaties en individuen zich die zich inzetten tegen grensoverschrijdend gedrag.

Erik van Haaren, adviseur bij NOC*NFS en sportpsycholoog, gespecialiseerd in grensoverschrijdend gedrag met de nadruk op topsport, onderzoek en hulpverlening, opent het programma. Vervolgens gaat Machteld Speets, vertrouwenspersoon voor Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen, haar ervaringen delen over hoe zij dit in Wageningen heeft aangepakt. Tijdens het programma wordt een TED-talk over dit thema gepresenteerd. Als afsluiting worden persoonlijke ervaringen gedeeld uit de #deeljouwervaring bus. Dit om steun te bieden, bewustwording te bevorderen en taboes te doorbreken. Diverse handvaten worden deze middag aangereikt over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. De middag wordt besloten met een schrijfsessie georganiseerd door Amnesty International, gericht op vrouwen die gevangen zitten omdat ze hun mening uitten en opkwamen voor de rechten van de mens.