Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Door de lens van Rein Heij

Museum de Casteelse Poort toont een selectie van het fotografisch oeuvre van Rein Heij in de tentoonstelling “Door de lens van Rein Heij’. Rein Heij was een bekende persfotograaf die zijn hele leven in Wageningen werkte en woonde. Hij creëerde met zijn foto’s een tijdsbeeld van de stad Wageningen over de periode 1940 tot 2000, een periode waarin weinig werd gefotografeerd. Rein Heij was te vinden bij alle openbare gelegenheden, hij kende iedereen en iedereen kende hem.

Minstens zo interessant is zijn vrije werk. Rein Heij droeg  altijd zijn camera bij zich, en wist mensen vast te leggen in zijn eigen stijl. Via zijn camera (en via de muziek)  maakte Rein contact, en hij richtte zijn camera vooral op mensen bij allerlei gelegenheden: straatleven, studenten, landschappen, recreatie, sport, voetbalclubs, muziekoptredens, carnaval, kroegen, feesten, buurten, markt, protesten, hoogwaardigheidsbekleders, etc.

Zijn foto-collectie is een visuele geschiedschrijving van de stad Wageningen, en zijn foto’s brengen ons terug naar een verloren tijd. Na het overlijden van Rein Heij, nam het Wagenings Gemeentearchief de foto-collectie van 23000 foto’s over, en stelde deze beschikbaar voor deze tentoonstelling.

De tentoonstelling in Museum de Casteelse Poort besteedt, naast zijn foto’s, aandacht aan het leven van de fotograaf, zijn gezin, zijn hobby’s (o.a. FC Wageningen) en toont voorwerpen die een rol speelden in zijn leven zoals  zijn koffergrammofoons, zijn trompetten, delen van zijn jazzcollectie op 78-toerenplaten, Cd’s en tapes.