Voormalig Laboratorium voor Landmeetkunde

Contact

Hesselink van Suchtelenweg 6A / B
Wageningen
Plan je route

Het Laboratorium voor Landmeetkunde (Geodesie) is een van de instituten van de Landbouwhogeschool op Hinkeloord. Het door Frants Edvard Röntgen ontworpen gebouw kreeg pas in 2007 de status van rijksmonument. Het pand is prachtig gelegen op een stuwwal en biedt een schitterend uitzicht over de lager gelegen Betuwe. Maar deze plek is op de eerste plaats bewust gekozen voor het onderwijs in Landmeten, waarbij de vele kerktorens in de Betuwe de referentiepunten vormden voor de practicumstudenten. Nadat de universiteit het pand in 2000 verkocht,
zijn er enkele bedrijfsruimten en een woning in het pand gevestigd