Voormalig Oranje Hotel

Contact

Hoogstraat 79
Wageningen
Plan je route

Op de plek van het voormalige hotel stond in de 17e eeuw een brouwerij. Een eeuw later vestigde zich er een azijnraffinaderij en nog weer honderd jaar later kwam er een apotheek in.
Eind 19e eeuw is het pand verbouwd tot hotel/restaurant en kreeg het de naam Oranje Hotel. Dit hotel sloot in de jaren ’60 van de vorige eeuw de deuren. Sindsdien is het pand in gebruik als winkel. In 2011 werd de gevel prachtig gerestaureerd
waarbij de oude pui van het voormalige hotel aan de hand van oude foto’s en tekeningen is gereconstrueerd.