Bassecour, Voormalig Hoofdgebouw Landbouwhogeschoo

Contact

Basecour 2
Wageningen
Plan je route

Tussen 1738 en 1744 werden door Lubbert Adolf Torck
drie huizenblokken met elf herenhuizen gebouwd. De
Bassecour lag wat verder van de toenmalige Achterstraat en bestond uit vier huizen. Vanaf 1876 tot 1990
werd het gebouw gebruikt door de Landbouwuniversiteit als hoofdgebouw. In 1990 zijn de zijvleugels uit
1877 gesloopt en zijn er nieuwe herenhuizen voor in
de plaats gekomen.