Op deze pagina kun je jaarverslagen vinden van de activiteiten van Stichting Ondernemersfonds Wageningen.

Door het jaar heen zijn er veel eigen activiteiten en zijn er activiteiten waar we als SOW ondersteuning op bieden in de stad.zichtbaar,
In de verslagen hieronder valt hierover e.e.a. te lezen.